≡ Meny

Allmänna villkor och ansvarsfriskrivning

När de allmänna villkoren och ansvarsfriskrivningen - vars innehåll anges nedan - använder termen "ägare" hänvisar detta till webbplatsens ägare. Alla möjliga åtgärder avser användningen av denna webbplats och du kallas en "besökare" eller "användare". När innehållet på webbplatsen casinowinner.casino är referenser hänvisar detta till allt innehållet på denna webbplats.

Informationen nedan gäller denna webbplats. Genom att visa denna sida och använda webbplatsen accepterar du automatiskt de allmänna villkoren och ansvarsfriskrivningen. Vi har sammanställt innehållet på webbplatsen Krooncasino.cc med största omsorg och uppmärksamhet. Ägaren accepterar inget ansvar för saknad eller felaktig information eller för några konsekvenser som du, användaren, är ansvarig för.

Ägaren är inte heller ansvarig för innehåll på den här webbplatsen som är länkad till webbplatser som det hänvisas till, till exempel Casino Winner. Det är inte tillåtet att missbruka denna webbplats, och det är inte heller tillåtet att dela något av webbplatsens innehåll med tredje parter eller använda det på något annat sätt. Brott mot immateriella rättigheter är uttryckligen förbjudet. Tillstånd krävs för användning av något av webbplatsens innehåll. Denna behörighet måste begäras och sedan mottas skriftligen.

Internetspel

Att delta i onlinespelaktiviteter är ditt eget ansvar. Spellagen föreskriver att endast licensierade leverantörer kan erbjuda onlinespelaktiviteter. När du besöker en annan webbplats via webbplatsen casinowinner.casino kommer olika villkor att gälla för den webbplatsen. Om du till exempel besöker kasinovinnaren via en länk eller ett banner, handlar du eventuellt med en utländsk webbplats och eventuella konsekvenser täcks inte av engelsk lagstiftning.

Om du är en medborgare i Malta och tjänar en vinst med dina spelaktiviteter, måste du betala spelavgifter över vilket belopp som är högre än det tullfria maximumet på 449 euro. Du ansvarar för att rapportera dessa intäkter till skattemyndigheten. Spelavgifterna du måste betala uppgår till 29 procent av dina intäkter.

När du besöker en webbplats som inte har en licens för att erbjuda onlinespelaktiviteter, kan du inte lita på några garantier avseende kvalitet, övervakning, rättvisa eller säkerhet. Det rekommenderas därför att du kontrollerar flera viktiga aspekter av varje webbplats du besöker, till exempel närvaron av en licens för onlinespelaktiviteter. Webbplatsen bör också ha certifikat för att visa att de uppfyller kraven på säkerhet och tillförlitlighet. De flesta välrenommerade webbplatser har en policy för spelberoende som uppmuntrar spelare att vara ansvariga för sina onlinespelaktiviteter. Vi kan inte hållas ansvariga för information som listas på tredjepartswebbplatser.

Spellagen

Den nuvarande spellagen trädde i kraft i 1964. Dessa lagar har ännu inte uppdaterats för att redogöra för våra moderna tider och onlinespelaktiviteter, även om detta förväntades ändras innan länge. När den förväntade fjärrspellagen träder i kraft kommer det att finnas ytterligare lagstiftning som rör ansvarsfullt, rättvist och säkert spel för spelare på Malta. För närvarande gäller fortfarande de gamla lagarna. Det betyder att du måste ta till utländska leverantörer av onlinespelaktiviteter om du vill spela online. På Malta har spelleverantörer ännu inte tillåtet att erbjuda kasinospel online.

Spelmyndigheten ansvarar för att verkställa den engelska spellagen. Det är därför inte casinowinner.casinos ansvar att övervaka de olika leverantörerna av spelaktiviteter och vi tar inget ansvar eller ansvar i detta avseende. Spelmyndigheten har befogenhet att vidta åtgärder när spelleverantörer bryter mot lagen. Utländska kasinowebbplatser kan till exempel inte tillhandahålla informationen på deras webbplats på engelska och de kan inte använda ett .nl-domännamn för att rikta spelare på Malta. Sanktioner, såsom böter, kan åläggas vid brott mot dessa föreskrifter. Som spelare är det ditt eget ansvar att leta efter sådana potentiellt ondska webbplatser.

casinowinner.casino

Du kan hitta omfattande information om Casino Winner inklusive information om våra olika kasinospel, allmän information och de senaste nyhetsuppdateringarna på casinowinner.casino. Vi tillhandahåller vår information på engelska, så alla engelska spelare kan enkelt komma åt denna information. Vi använder annonser och länkar på vår webbplats som kan innehålla cookies. Du kan besöka kasinovinnaren via denna webbplats och vi har inget inflytande på innehållet på webbplatserna vi länkar till. Det rekommenderas därför att du läser villkoren för andra webbplatser du besöker. Vi kan inte hållas ansvariga eller ansvariga för information som släpps av tredje part.

Vi accepterar inget ansvar för direkt eller indirekt skada som kan uppstå till följd av information från oss eller tredje part. Vi erbjuder inga garantier beträffande riktigheten, riktigheten eller fullständigheten av innehållet på denna webbplats. Det säger sig självt att vi gör allt vi kan för att se till att nämnda information är uppdaterad, fullständig och korrekt. Inga rättigheter kan härledas från ett besök på denna webbplats. Om du hittar information som är ofullständig eller felaktig, vänligen meddela oss genom att kontakta casinowinner.casino

Spelar ansvarsfullt

Spelberoende måste förhindras till varje pris och vi rekommenderar därför att du spelar ansvarsfullt hela tiden. Att spela ansvarsfullt i ett onlinekasino är viktigt för att förhindra att spelrelaterade problem uppstår. Det är viktigt att fastställa en budget för dig själv och undvika att använda pengar du behöver för andra ändamål. Du kan ställa in en utgiftsgräns för dig själv. Vi rekommenderar också att du håller reda på vad du spenderar på online-spelaktiviteter. Dessutom rekommenderar vi starkt att du inte deltar i onlinespelaktiviteter när du är påverkad, trött eller lider av depression. Om ditt spel har skapat problem för dig trots de ovan nämnda rekommendationerna, se till att du söker hjälp så snart som möjligt. Det är aldrig för sent att gå till en professionell organisation för att få hjälp med ditt spelberoende eller andra spelrelaterade problem.